Hledáte práci?

Nabízíme zprostředkování práce zaměstnancům v dělnických profesích.

V rámci spolupráce s pracovníky zajišťujeme

  • Ubytování na ubytovnách standardního typu v místě zakázky.
  • Dále dopravu z místa bydliště a případně (pro vyšší flexibilitu) i místní dopravu.
  • V místě zakázky jsou  přítomni odpovědní pracovníci agentury (koordinátoři), kteří průběžně dohlíží na kontrakt a poskytují okamžitý servis klientovi i zaměstnancům. 

Podnikáme v rámci zákonných předpisů

Společnost STEEL THERM s.r.o. nabízí profesionální služby s vysokou přidanou hodnotou a v souladu s platnou legislativou.
Samozřejmostí je dodržování zákonů a nařízení, které se týkají nejen pracovně-právní oblasti, ale i podnikatelské etiky, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.